• ค้นหา

Menu
Products
แป้นบีบดิน
-
675.00 Baht
ดอกลีลาวดี
ชุดพิมพ์ตัดดอกลีลาวดี ภายในชุดประกอบด้วย พิมพ์ตัดใบลีลาวดี 5 ใบ และพิมพ์ตัดดอกลีลาวดี จำนวน 2 กลีบ ขนาดความกว้างของกลีบดอกxความสูง ประมาณ 3x7.5 cm. และความสูงของใบประมาณ 3x6 , 4x9 , 5.5x11.5 ,5.8x14 cm.
220.00 Baht
ดอกมะลิซ้อน
ชุดพิมพ์ตัดชุดดอกมะลิซ้อน ภายในชุดประกอบด้วย ใบมะลิจำนวน 6 ใบ พิมพ์ตัดดอกมะลิ จำนวน 5 กลีบ ขนาดความกว้างของกลีบมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3.8,4,4.5,5.5,5.8 cm. และความกว้างของใบประมาณ 1x2.3 ,1.8x3.5, 2.7x5, 3.5x6,3.7x6.5,4.37.5 cm.
350.00 Baht
ดอกรองเท้านารี
ชุดพิมพ์ตัดชุดดอกรองเท้านารี ภายในชุดประกอบด้วย ใบ 5 ใบ พิมพ์ตัดดอกรองเท้านารี จำนวน 6 ชิ้น และพิมพ์ตัดใบรองเท้านารีจำนวน 5 ใบ 5 ขนาด ได้แก่ 3x11.5, 3.5x13,4x15.5,4.2x17.5,4.5x19.5 cm.
350.00 Baht
ใบบัวหลวง
ชุดพิมพ์ตัดใบบัวหลวง ภายในชุดประกอบด้วย ใบบัวหลวงจำนวน 5 ใบ 5 ขนาด มีความกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 13,14,15.5,16.2,17.2 cm.
200.00 Baht
คาร่า(ดอกหน้าวัว)
ชุดพิมพ์ตัดดอกหน้าวัว ภายในชุดประกอบด้วย ดอกหน้าวัว จำนวน 5 ดอก 5 ขนาด มีความกว้างประมาณ 9.5x14.3
250.00 Baht
ดอกแคทรียา
ชุดพิมพ์ตัดดอกแคทรียา ภายในชุดประกอบด้วย ใบแคทรียา จำนวน 5 ใบ 5 ขนาด ขนาดกลีบดอกแคทรียา จำนวน 5 กลีบ
500.00 Baht
ดอกซิมิเดียม
ชุดพิมพ์ตัดดอกซิมิเดียม ภายในชุดประกอบด้วย ขนาดกลีบดอก 6 กลีบ และ
300.00 Baht
ดอกลิลลี่
ชุดพิมพ์ตัดดอกลิลลี่ ภายในชุดประกอบด้วย ใบ จำนวน 3 ใบ 3 ขนาด และ ขนาด กลีบดอก อีก 2 กลีบ
250.00 Baht
ใบกุหลาบ
ใบกุหลาบ เป็นพิมพ์สำหรับไว้กดใบกุหลาบ มีทั้งหมด 5 ขนาด ได้แก่ขนาดความกว้าง x ความสูงของใบกุหลาบตั้งแต่ 2.5x3.5,3.2x4.5,3.7x5.5,4.4x6.5,4.8x7 เป็นขนาดโดยประมาณอาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้ ประมาณ 3 มม.
385.00 Baht
ใบกุหลาบ
ใบกุหลาบหนู ใบกุหลาบขนาดเล็ก สำหรับไว้กดใบกุหลาบ มีทั้งหมด 5 ใบ 5 ขนาด
245.00 Baht
พิมพ์ตัดหยดน้ำใหญ่
พิมพ์ตัดหยดน้ำใหญ่ กดพิมพ์เป็นขนาดของกลีบดอก มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 11 ชิ้น ได้แก่เป็นขนาดของความกว้างxความยาว เป็นขนาดโดยประมาณ อาจจะมีการคลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 มม. 2x2.5, 2.7x3.5,3x4.2,3.8x5,4.3x5.8,
4.8x6.5,5.2x7.3,5.8x8,6.3x9,
6.8x9.5, 7x10.4 cm.
385.00 Baht

จำนวนสินค้า 111 รายการ
<<
<
3
4
5
6
7
8
9
10
>
>>