• ค้นหาMenu
New
ลายปัก5859-5860
ลายปักครอสติช "กุหลาบ" ใช้ปักเป็นหมอนอิง หรือกรอบรูป ขนาดลาย 120x120ช่อง ขนาดตาผ้า35ซม.:10ซม. ใช้ไหมโอลิมปัส 19 สี ผังลายสี พิมพ์บนกระดาษอาร์ตอย่างดี
มีภาพแสดงวิธีปักเบื้องต้น และวิธีเย็บหมอน
155.00 Baht
ลายปัก7520
ลายปักครอสติช "Little Red Riding Hood" ใช้ปักเป็นกรอบรูป หรือตกแต่งกระเป๋า ขนาดลาย 131x163ช่อง ใช้ไหมโอลิมปัส 26 สี ผังลายสี พิมพ์บนกระดาษอาร์ตอย่างดี
มีภาพแสดงวิธีปักเบื้องต้น และวิธีเย็บหมอน
ขนาดตาผ้า35ซม.:10ซม.ได้ลายขนาด37.42x46.57cm
ขนาดตาผ้า44ซม.:10ซม. ได้ลายขนาด29.77x37.04cm.
155.00 Baht
ลายปัก7519
ลายปักครอสติช "December Poinsettia" ใช้ปักเป็นกรอบรูปหรือตกแต่งกระเป๋า
ขนาดลาย 45x60ช่อง ขนาดตาผ้า35ซม.:10ซม. ใช้ไหมโอลิมปัส 14 สี ผังลายสี พิมพ์บนกระดาษอาร์ตอย่างดี
มีภาพแสดงวิธีปักเบื้องต้น และวิธีเย็บหมอน
155.00 Baht
ลายปัก7504
ลายปักครอสติช " Rosa Sentiforia" ใช้ปักเป็นกรอบรูป หรือตกแต่งกระเป๋า
ขนาดลาย 100x128ช่อง ขนาดตาผ้า35ซม.:10ซม. ใช้ไหมโอลิมปัส 22 สี ผังลายสี พิมพ์บนกระดาษอาร์ตอย่างดี
มีภาพแสดงวิธีปักเบื้องต้น และวิธีเย็บหมอน
155.00 Baht

Craft