• ค้นหา

Menu
Products
ชุดว่ายน้ำ
#ลายถักชุดว่ายน้ำโครเชต์ ถักด้วยด้ายโอลิมปัส#18 ผังลายชัดเจนพร้อมคำอธิบาย
20.00 Baht
กระเป๋าเรือใบดอกซ้อน
ลายถักกระเป๋า ลายดอกซ้อน ใช้ไหพรมเรือใบ ผังลายชัดเจน ดูง่าย พร้อมคำอธิบาย
30.00 Baht
กระเป๋าพับ171
ลายถักโครเชต์ เป็นกระเป๋าเก๋ ไม่ซับซ้อน ปรับขนาดได้ตามชอบ
คำอธิบาย ผังลาย และภาพประกอบชัดเจน
25.00 Baht
เสื้อirish335
แบบถักเสื้อไอริชโครเชต์ ถักด้วยด้ายโอลิมปัส#40 สี335
ผังลายสีสลับขาวดำชัดเจน พร้อมคำอธิบายขั้นตอนโดยละเอียด
70.00 Baht
ลายปัก5859-5860
ลายปักครอสติช "กุหลาบ" ใช้ปักเป็นหมอนอิง หรือกรอบรูป ขนาดลาย 120x120ช่อง ขนาดตาผ้า35ซม.:10ซม. ใช้ไหมโอลิมปัส 19 สี ผังลายสี พิมพ์บนกระดาษอาร์ตอย่างดี
มีภาพแสดงวิธีปักเบื้องต้น และวิธีเย็บหมอน
155.00 Baht
ลายปัก7520
ลายปักครอสติช "Little Red Riding Hood" ใช้ปักเป็นกรอบรูป หรือตกแต่งกระเป๋า ขนาดลาย 131x163ช่อง ใช้ไหมโอลิมปัส 26 สี ผังลายสี พิมพ์บนกระดาษอาร์ตอย่างดี
มีภาพแสดงวิธีปักเบื้องต้น และวิธีเย็บหมอน
ขนาดตาผ้า35ซม.:10ซม.ได้ลายขนาด37.42x46.57cm
ขนาดตาผ้า44ซม.:10ซม. ได้ลายขนาด29.77x37.04cm.
155.00 Baht
ลายปัก7519
ลายปักครอสติช "December Poinsettia" ใช้ปักเป็นกรอบรูปหรือตกแต่งกระเป๋า
ขนาดลาย 45x60ช่อง ขนาดตาผ้า35ซม.:10ซม. ใช้ไหมโอลิมปัส 14 สี ผังลายสี พิมพ์บนกระดาษอาร์ตอย่างดี
มีภาพแสดงวิธีปักเบื้องต้น
155.00 Baht
ลายปัก7504
ลายปักครอสติช " Rosa Sentiforia" ใช้ปักเป็นกรอบรูป หรือตกแต่งกระเป๋า
ขนาดลาย 100x128ช่อง ขนาดตาผ้า35ซม.:10ซม. ใช้ไหมโอลิมปัส 22 สี ผังลายสี พิมพ์บนกระดาษอาร์ตอย่างดี
มีภาพแสดงวิธีปักเบื้องต้น และวิธีเย็บหมอน
155.00 Baht
ลายปัก7502
ลายปักครอสติช "cattleya" ใช้ปักเป็นกรอบรูปหรือตกแต่งกระเป๋า
ขนาดลาย 130x101ช่อง ขนาดตาผ้า35ซม.:10ซม. ใช้ไหมโอลิมปัส 25 สี ผังลายสี พิมพ์บนกระดาษอาร์ตอย่างดี
มีภาพแสดงวิธีปักเบื้องต้น
155.00 Baht
ลายปัก6063
ลายปักครอสติช "wild strawberry and bird" ใช้ปักเป็นหมอนอิง หรือกรอบรูป ขนาดลาย 129x129ช่อง ขนาดตาผ้า35ซม.:10ซม. ใช้ไหมโอลิมปัส 17 สี ผังลายสี พิมพ์บนกระดาษอาร์ตอย่างดี
มีภาพแสดงวิธีปักเบื้องต้น และวิธีเย็บหมอน
155.00 Baht
ลายปัก6061
ลายปักครอสติช "Casablanca and butterflies" ใช้ปักเป็นหมอนอิง หรือกรอบรูป ขนาดลาย 129x129ช่อง ขนาดตาผ้า35ซม.:10ซม. ใช้ไหมโอลิมปัส 22 สี ผังลายสี พิมพ์บนกระดาษอาร์ตอย่างดี
มีภาพแสดงวิธีปักเบื้องต้น และวิธีเย็บหมอน
155.00 Baht
ลายปัก6060
ลายปักครอสติช "Old rose and butterfly" ใช้ปักเป็นหมอนอิง หรือกรอบรูป ขนาดลาย 129x129ช่อง ขนาดตาผ้า35ซม.:10ซม. ใช้ไหมโอลิมปัส 18 สี ผังลายสี พิมพ์บนกระดาษอาร์ตอย่างดี
มีภาพแสดงวิธีปักเบื้องต้น และวิธีเย็บหมอน
155.00 Baht

จำนวนสินค้า 579 รายการ
<<
<
1
2
3
4
5
>
>>