• ค้นหา

Menu
Products
เข็มถักอัฟกันไม้ไผ่เบอร์ 6 (4.2 มม.)
เข็มถักอัฟกัน ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับไหมพรมเส้นใหญ่(doble knit) หรือด้ายเส้นใหญ่
120.00 Baht
เข็มถักอัฟกันไม้ไผ่เบอร์ 7 (4.2มม. )
เข็มถักอัฟกัน ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับไหมพรมเส้นใหญ่(doble knit) หรือด้ายเส้นใหญ่
120.00 Baht
เข็มถักอัฟกันไม้ไผ่เบอร์ 6 (4.2มม)
เข็มถักอัฟกัน ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับไหมพรมเส้นใหญ่(doble knit) หรือด้ายเส้นใหญ่
120.00 Baht
เข็มถักอัฟกัน #195219(5 มม.)

เข็มถักอัฟกัน ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับไหมพรมเส้นใหญ่(doble knit) หรือด้ายเส้นใหญ่

105.00 Baht
เข็มถักอัฟกัน195218

เข็มถักอัฟกันโลหะ ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับไหมพรมเส้นใหญ่(double knit) หรือด้ายเส้นใหญ่

110.00 Baht
เข็มถักอัฟกัน195217

เข็มถักอัฟกัน ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับไหมพรมเส้นใหญ่(doble knit) หรือด้ายเส้นใหญ่

130.00 Baht
เข็มถักอัฟกันโลหะinox
เข็มถักอัฟกัน ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับไหมพรมเส้นใหญ่(doble knit) หรือด้ายเส้นใหญ่
105.00 Baht

จำนวนสินค้า 7 รายการ
<<
<
1
>
>>