• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
คริสมาสต์หัวใจ


สิ่งที่ต้องใช้  ไหมพรมเรือใบ บาร์ 92026438 สี 258
           เข็มโครเชต์ บาร์ 101025 เบอร์3/0
           เลื่อมดอกไม้ บาร์ 111109 และ 104104
           เลื่อมกลม บาร์ 92824539
           เลื่อมดาวเหลี่ยม บาร์ 92824508
           กาวพริทท์ บาร์ 8851332905936
ขนาดสำเร็จ 5x9.5 ซม.
วิธีถัก หัวใจใหญ่ คล้องไหมเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่2 พ1ค 11ครั้ง โซ่2 ลห กับวงกลม
แถวที่2 โซ่1 คธ หลักถัดไป 1/2 พ1ค หลักถัดไป พ1ค 1หลัก
ถัดไป พ1ค 2ครั้ง 4หลักถัดไป พ2ค 3ครั้งตรงกลาง
พ1ค 2 ครั้ง 4หลักถัดไป พ1ค 1หลัก 1/2 พ1ค หลัก คธ ลห
กับวงกลม
แถวที่3 โซ่1 คธ ทุกหลักโดยรอบ
หัวใจกลาง คล้องไหมเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่1 คธ 1/2 พ1ค พ1ค 7ครั้ง พ2ค5ครั้ง พ1ค 7ครั้ง 1/2พ1ค คธ หลักแรก
แถวที่2 โซ่1 คธ โดยรอบ โซ่1 ลห ติิด
หัวใจเล็ก คล้องไหมเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่1 คธ 1/2 พ1ค พ1ค 7ครั้ง พ2ค พ1ค 7ครั้ง 1/2 พ1ค คธ ลห กับโซ่1
แถวที่2 โซ่1 คธ โดยรอบ
การตกแต่ง 1. วางหัวใจซ้อนกัน3ขนาด ใช้ด้ายเย็บผ้าด้นถอยหลังติดกัน
          2. วางเลื่อมหลายๆแบบ กระจาย ตกแต่งต้นคริสมาสต์
          3. เมื่อได้ตำแหน่งที่ชอบ ให้แต้มกาวที่ด้านหลัง แล้วนำมา
ติดบนต้นคริสมาสต์
          4. ใส่สายแขวนที่ด้านบน หรือ นำต้นคริสมาสต์ไปตกแต่ง
การ์ด
ชมขั้นตอนตกแต่ง ที่ https://www.youtube.com/watch?v=uPZOvxKy_J4


ผังลาย
วิธีประกอบ

Share :