• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
Happy Halloween

สิ่งที่ต้องใช้  ผ้าครอสติชญี่ปุ่นขนาด 35ช่อง, สีขาว จำนวน 48 X 52 cm 
                   ไหมโอลิมปัส#25 ใช้4เส้นปัก สีละ1ไจ ยกเว้น 787=2ไจ 801=4ไจ 900=3ไจ  หรือใช้ไหมโอลิมปัส#5  ใช้1เส้นปัก สีละ1ไจ
                   เข็มปักครอสติช
ขนาดลาย    134 X 147 ช่อง 38.29 X 42 cm
ผังลาย   หน้า1   หน้า2   หน้า3  หน้า4

Share :