• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ลายoly#40 -ลายแถว

 
สิ่งที่ต้องใช้ ด้ายถักoly#40 บาร์ 103319
                 เข็มโครเชต์ #8 บาร์ 109798
ขนาดสำเร็จ 11x15 ซม. 
วิธีทำ ขึ้นต้น 64 โซ่ 
แถวที่1 โซ่ คธ โซ่3 ข้าม (คธหลักถัดไป โซ่ 7 คธ หลักถัดไป โซ่ 7 ข้าม 7 หลัก) ทำซ้ำใน(.....)5ครั้ง คธหลักถัดไป โซ่ 7 คธ หลักถัดไป โซ่ 3 
คธหลักสุดท้าย 
แถวที่2 โซ่ 1 คธ (พ 1 ค 13 ครั้ง คธ) ทำซ้ำใน(.....)จนจบแถว
แถวที่3-19 ถักตามผังลาย (สลับสีตามผังลาย)  
ผังลาย

Share :