• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
กระเป๋าZig zag white
สิ่งที่ต้องใช้   กระเป๋าผ้าสีขาวขนาด 30 x 33 ซม.
                     เทปซิกแซกสีฟ้า ขนาด 10 มม. บาร์ 02984 ยาว 1เมตร.หรือยาวเท่ากับความกว้างกระเป๋าเผื่อไขว้
                     เทปซิกแซกสีแดง ขนาด 5 มม. บาร์ 102982 ยาว 72ซม.หรือยาวเท่ากับความกว้างกระเป๋า
                    ไหมโอลิมปัส#25 สีที่ตัดกับเทปซิกแซก
                     ดิ้นมาดีรา art. 9810#10 บาร์ 2410323260070 สีเงิน
                     ดอกไม้อคริลิค
                    เข็มหมุด เข็ม ด้ายเย็บผ้าสีเดียวกับซิกแซก
ขั้นตอนการทำ
Share :