• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
กระเป๋าแตงโม
สิ่งที่ต้องใช้ ด้ายโอลิมปัส#40 สีส้มเบอร์ 171, สีเหลืองเบอร์ 546,สีแดงเบอร์1052  สีละ 1 กลุ่ม รหัส 103338
                 เข็มโครเชต์# 8 รหัส 103435
                 ลูกปัดมาคาตาเม่ รหัส 92012295
                 ซิปสีเดียวกับด้าย ยาว5 นิ้ว รหัส 92680432
วิธีถัก ถัก 2 ชิ้นเหมือนกัน
    ถักด้วยด้ายสีเหลือง
แถวที่ 1 คล้องด้ายเป็นวงกลม โซ่ 3 เป็นโซ่ หลัก 1ค  11 หลัก พลิกกลับ
แถวที่ 2 โซ่ 1 คธ ทุกหลัก พลิกกลับ
แถวที่ 3 โซ่ 3 เป็นโซ่หลัก * พ1ค 1 หลัก 2ค 2 ครั้ง บนหลักถัดไป * ถักซ้ำใน * . . . . . * ไปจนรอบแถวพลิกกลับ
แถวที่ 4 โซ่ 1 คธ ทุกหลัก พลิก
แถวที่ 5 ถักเหมือนแถวที่ 3
แถวที่ 6 โซ่ 1 คธ ทุกหลัก
แถวที่ 7 ถักเหมือนแถวที่ 3
แถวที่ 8 เปลี่ยนด้ายเป็นสีส้ม โซ่ 1 คธ ทุกหลัก พลิกกลับ
แถวที่ 9 โซ่ 3 พ1ค ทุกหลัก พลิกกลับ
แถวที่ 10 โซ่ 1 คธ ทุกหลัก พลิกกลับ
แถวที่ 11 ถักเหมือนแถวที่ 3
แถวที่ 12 โซ่ 1 คธ ทุกหลัก พลิกกลับ
แถวที่ 13 ถักเหมือนแถวที่ 9
แถวที่ 14 เปลี่ยนด้ายเป็นสีแดง โซ่ 1 คธ ทุกกลักพลิกกลับ
แถวที่ 15 ถักเหมือนแถวที่ 3
แถวที่ 16 โซ่ 1 คธ ทุกหลักพลิกกลับ
แถวที่ 17 ถักเหมือนแถวที่ 9
แถวที่ 18 โซ่ 1 คธ ทุกหลัก
ก้นกระเป๋า ถักด้วยด้ายสีแดง ถักจากตรงกลางออกไป 2 ด้าน เริ่มต้นถักด้วยโซ่ 8
ด้าน A แถวที่ 1 โซ่ 2  ½ พ1ค ทุกหลักไปจนจบแถวพลิกกลับ
        แถวที่ 2-33 ถักลดตามผังลาย
ด้าน B ใช้ฐานโซ่เดิมที่เริ่มต้น ถักเหมือนกับด้าน A
หูกระเป๋า 2 ชิ้น ( ถักเหมือนกัน ) ถักโซ่ 8 ลดห่วงเป็นวงกลม
แถวที่ 1 โซ่ 1 คธ ทุกหลัก ลดห่วงเป็นวงกลมกับหลักแรก จากนั้นถักขึ้นไปตรง ๆ ยาว 17 เซนติเมตร

หมายเหตุ เวลาถักหูกระเป๋า ใช้ไม้สอดเป็นแกนกลาง จะทำให้ถักได้เรียบและเท่ากันตลอด เมื่อถักเสร็จ จึงนำไม้ออกการประกอบ

1.สอยก้นติดกันกับตัวกระเป๋า
2.ติดหู 2 ข้าง
3.ปักตกแต่งด้วยลูกปัดมากาตาเม่ ที่ด้านล่างของกระเป๋า ดูภาพประกอบ
ผังลาย
 

Share :