• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกดาว
สิ่งที่ต้องใช้ ไหมปักจักรมาดีรา 3 สีๆละ2หลอด บาร์ 103247
เข็มโครเชต์ #5 บาร์ 101023
ขนาดสำเร็จ 8x8   ซม.   
ขั้นตอนการทำ
ขึ้นต้น 8 โซ่ ลหเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่1 เป็นหลักแรก คธ 14 ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค 2ครั้งหลักเดิมรวบพร้อมกัน (โซ่5 พ1ค3ครั้งรวบพร้อมกัน บนหลักถัดไป)
ทำซ้ำใน (.....) จนจบแถวด้วย โซ่2 พ1คกับหลักแรก
แถวที่3-4 ถักตามผังลาย
ผังลาย
Share :