• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกpuppies granny

 
สิ่งที่ต้องใช้ ด้ายป๊อปปี้ส์ บาร์ 103312 7สี
                  เข็มโครเชต์ เบอร์ 5 ขนาด 1.10มม. บาร์ 103435
ขั้นตอนการถัก คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1  โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค 3 ครั้ง โซ่1 (พ1ค 4 ครั้ง โซ่1) ทำซ้ำใน (.....) 2 ครั้ง ลห กับหลักแรก
แถวที่2  โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค 3 ครั้ง (โซ่3 พ1ค 4 ครั้ง บนหลักเดิม โซ่1 พ1ค 4 ครั้ง บนหลักถัดไป)
ทำซ้ำใน (.....) 2ครั้ง โซ่3 พ1ค 4ครั้ง บนหลักเดิม โซ่1 ลห กับหลักแรก
แถวที่3-7 ถักตามผังลาย
ผังลาย

Share :