• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกดาวมาดีรา
สิ่งที่ต้องใช้   ไหมมาดีรา 3 สีๆละ2หลอด บาร์ 103247
                    เข็มโครเชต์ #5 บาร์ 101023
ขนาดสำเร็จ 9*9 ซม.    
ขั้นตอนการทำ จับไหม 6เส้น ถักพร้อมกัน
ขึ้นต้น 8 โซ่ ลหเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่1 เป็นหลักแรก คธ 14 ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค 2ครั้งหลักเดิมรวบพร้อมกัน (โซ่5 พ1ค3ครั้งรวบพร้อมกัน บนหลักถัดไป)
ทำซ้ำใน (.....) จนจบแถวด้วย โซ่2 พ1คกับหลักแรก
แถวที่3-4 ถักตามผังลาย
ผังลาย

Share :