• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
สร้อยเทปลูกปัดไม้

สิ่งที่ต้องใช้ เทปมาดีรา บาร์ 110412 จำนวน 60 ซม.
                  ลวดมิยูกิ # 30 บาร์ 241090550014
                  ลูกปัดไม้มิยูกิ 6 มม. บาร์ 100628 จำนวน 21 เม็ด
                  ตะขอก้ามปู 12 มม. บาร์ 106530 ห่วงกลม  4  มม. บาร์ 2410690370006
วิธีทำ
Share :