• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกซ้อนรัก

สิ่งที่ต้องใช้  ไหมพรมโมแฮร์เหลือบ บาร์92026070  จำนวน 1กลุ่ม
                   ไหมพรมโมแฮร์สีพื้น บาร์92026063 จำนวน 1กลุ่ม
                   โครเชต์ clover เบอร์ 0-2/0 บาร์ 101036
                   ผ้าสักหลาดญี่ปุ่น บาร์ 92723429 จำนวน 7*7 ซม. เข็มกลัด บาร์2411455720005
                   กระดาษแข็ง และกรรไกร
วิธีทำ
Share :