• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอก 6เหลี่ยม840-817


 
สิ่งที่ต้องใช้ ด้ายถักป้อบปี้ส์ 2สี  เบอร์สี 840,817 บาร์ 103312
                 ด้ายถัก tm soft #16 สี 917 บาร์ 8851962000155
                 เข็มถักโครเชต์#3 (1.3มม.) บาร์ 109798
ขนาดสำเร็จ 9*9 ซม.
ขั้นตอนการทำ คล้องด้ายเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก (โซ่1 พ1ค2ครั้ง) ทำซ้ำใน(.....) 4ครั้ง โซ่1 พ1ค ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่1 เป็นหลักแรก คธ (โซ่4 ข้าม2 คธหลักถัดไป) ทำซ้ำใน(.....) จนจบแถว โซ่4 ลหกับหลักแรก
แถวที่3-9 ถักตามผังลาย สลับสีตามความชอบ
ผังลาย
Share :