• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ต่างหูเทอควอซ

สิ่งที่ต้องใช้    พลอยเทียมรูปไข่ 25 มม. บาร์ 2412423190004  จำนวน2เม็ด
                     ด้ายnymo 124A-002 บาร์ 2411811940009
                     ลูกปัดแก้วมิยูกิ 11/0 บาร์ 2410674410001  1สี สีละ1ถุง
                     ลูกปัดแก้วมิยูกิ 11/0 สีพิเศษ บาร์ 2410674340001 1สี สีละ1ถุง
                     ผ้าสักหลาดสีเดียวกับพลอย บาร์ 109643 จำนวน 5x5 ซม.
                     คริสตัลสวารอฟสกี้ 6  มม. บาร์ 101092  จำนวน 2เม็ด ลูกปัดหินรี บาร์ 100703  จำนวน  2เม็ด          
                     เข็มร้อยลูกปัด บาร์110279
                     ต่างหู บาร์ 2410689710004
วิธีทำ

วิธีทำเพิ่มเติม1
วิธีทำเพิ่มเติม 2
Share :