• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ

 

ชุดCream

 

สิ่งที่ต้องใช้     1. ด้ายถัก manuela #15 บาร์โคด 4014816027638 เบอร์สี 003 หรือด้ายถักโอลิมปัส#18

                              2. โครเชต์ JMRA #2

                              3. กระดุมแป๊ะ 6 มม. รหัส 108934

                              4. เข็ม,ด้าย

วิธีทำเสื้อ             ขึ้นต้นโซ่36 โซ่

แถวที่1                 โซ่ 1 เป็นหลักแรก คธ หลักเดิม คธ ทุกหลักถัดไป พลิกกลับ

แถวที่2  -4           ทำเหมือนแถวที่1

แถวที่ 5               โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค ทุกหลัก พลิกกลับ

แถวที่6                 ทำเหมือนแถวที่1 (แยกชิ้นถักเพื่อเป็นชิ้นหน้า,ชิ้นหลังซ้าย-ขวา ถักตามผังลาย จำนวน 4 แถว)

วิธีประกอบ

                              1. เย็บไหล่ตัดกันทั้ง2 ข้าง

                              2. ถัก คธ รอบคอเสื้อ จำนวน1แถว

                              3. ถักระบาย ชายเสื้อด้วย(โซ่2 ลห หลักถัดไป )ทำจนจบแถว

วิธีทำกระโปรง    ขึ้นต้นโซ่30 โซ่

แถวที่1-2             โซ่1 เป็นหลักแรก คธ หลักเดิม คธ ทุกหลักถัดไป พลิกกลับ

แถวที่3                 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค หลักถัดไป(12ครั้ง บนหลักถัดไป พ12หลักถัดไป) ทำซ้ำใน(...)จนจบแถวด้วย พ12ครั้ง บนหลักสุดท้าย ลห กับหลักแรก

แถวที่4                 โซ่3 เป็นหลักแรก พ12หลักถัดไป(12ครั้ง บนหลักถัดไป พ13หลักถัดไป)ทำซ้ำใน(...)จนจบแถวด้วย พ12ครั้ง บนหลักสุดท้าย ลห กับหลักแรก

แถวที่5-7             โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค ทุกหลัก ลห กับหลักแรก

แถวที่8                 (โซ่2ลห หลักถัดไป)ทำซ้ำใน(...)จนจบแถว ลห กับหลักแรก
ผังลายถัก

 

 Share :