• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ลายเรือใบ 258
ไหมพรม4ไพล์ เส้นนุ่ม
สิ่งที่ต้องใช้ ไหมพรมเรือใบ สี  258 บาร์ 92026438
เข็มโครเชต์ Amour(2.5มม.) 1051 บาร์ 051221710513
ขั้นตอนการทำ ขึ้นต้นโซ่ 25 โซ่
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก (โซ่1 ข้าม1 พ1คหลักถัดไป) ทำซ้ำใน (.....) จนจบแถว พลิกกลับ
แถวที่2 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1คหลักถัดไป (1/2พ1ค5ครั้งรวบพร้อมกันหลักถัดไป พ1ค2หลักถัดไป โซ่1 พ1ค
หลักถัดไป โซ่1 พ1ค2หลักถัดไป 1/2พ1ค5ครั้งรวบพร้อมกันหลักถัดไป) พ1ค3หลักถัดไป ทำซ้ำใน(.....) 1ครั้ง
พ1ค2หลักสุดท้าย พลิกกลับ
แถวที่3-7 ถักตามผังลาย
ผังลาย
Share :