• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
ดอกกลีบซ้อนไลแลค

 
สิ่งที่ต้องใช้ ไหมพรมไลแลค 3สี เบอร์สี 406,407,402 สีละ1กลุ่ม บาร์ 8851962000551
                   เข็มโครเชต์Amour 2.5มม. (1051) บาร์ 8051221710513
ขั้นตอนการทำ คล้องเป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค 11ครั้ง ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่1 เป็นหลักแรก (พ1ค คธ ลงบนหลักเดียวกัน) ทำซ้ำใน(.....) จนครบทุกหลัก ลหกับหลักแรก
แถวที่3-17 ถักตามผังลาย
ผังลาย
Share :