• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ

doily540-541


สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถักโอลิมปัส#5 จำนวน2สี บาร์
เข็มโครเชต์#0-2/0 บาร์
ขนาด 16x16ซม.
วิธีการถัก ขึ้นต้นโซ่ 8 ลห เป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่1 เป็นหลักแรก คธ 16 หลัก ลหกับหลักแรก
แถวที่2 โซ่3 เป็นหลักแรก พ1คหลักเดิม (โซ่3 พ1ค2ครั้งหลักถัดไปรวบพร้อมกัน) ทำซ้ำใน(...) จนจบ โซ่3
ลหกับหลักแรก
แถวที่3 ลห1หลัก โซ่3 เป็นหลักแรก พ1ค4ครั้งหลักเดิม โซ่2 (พ1ค5ครั้งบนหลักถัดไป โซ่2) ทำซ้ำใน(...)
จนจบแถว ลหกับหลักแรก
แถวที่4-9 ถักตามผังลาย
ผังลาย
Share :