• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
knitting melfie540
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถัก เมลฟี่ สี 540 บาร์ 92698079
ไม้นิตclover(5.00มม) Art.3012 บาร์ 4901316802592
ขั้นตอนการทำ
ขึ้นต้น 8 ห่วง
แถวที่1 yo kb yo sl1 k1 psso k5
แถวที่2 p4 sl1 p1 psso p3
แถวที่3 yo kb yo k2 sl1 k1 psso k3
แถวที่4 p2 sl1 p1 psso p5
แถวที่5 kb yo k4 sl1 k1 psso k1 yo
แถวที่6 p1 sl1 p1 psso p6 
แถวที่7 k5 k2tog yo kb yo
แถวที่8 p3 p2tog p4
แถวที่9 k3 k2tog yo kb yo k2
แถวที่10 p5 p2tog p2
แถวที่11 yo kb yo k2tog k5
แถวที่12 p5 p2tog p2
ผังลาย

Share :