• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
Oly40-M10
สิ่งที่ต้องใช้
ด้ายถักโอลิมปัส#40 บาร์ 103319  สี M10
เข็มโครเชท์#8(0.90มม.)
ขั้นตอนการทำ
ขึ้นต้นโซ่5 ลห เป็นวงกลม
แถวที่1 โซ่3 พ1ค 2ครั้ง โซ่2 พ1ค 3ครั้ง โซ่11 พ1ค 3ครั้ง โซ่2 พ1ค 3ครั้ง พ3ค พลิกกลับ
แถวที่2 โซ่5 พ1ค 3ครั้ง โซ่2 พ1ค 3ครั้ง โซ่5 คธ หลักถัดไป โซ่5 พ1ค 3ครั้ง โซ่2 พ1ค 3ครั้ง พ3ค พลิกกลับ
แถวที่3-14 ถักตามผังลาย
ผังลาย


Share :