• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ

กระเป๋า Pretty Net

สิ่งที่ต้องใช้

ด้ายถักป๊อปปีส์สีส้มเบอร์ 840 สีบานเย็นเบอร์ 830 รหัส 103313 สีละ 1 กลุ่ม

แผ่นพลาสติก INOX ขนาด 26 มม. Art.624140 รหัส 4004969888217

ผ้าสปันบอลสีเดียวกับไหมขนาด 30x30 ซม.

เข็มโครเชต์เบอร์ 2 ของ JMRA รหัส 103435

แผ่นพลาสติกตารางสี่เหลี่ยม รหัส 92760769

ชุดแฮร์พิน

เชือกเกลียวซัมเมอร์ รหัส 102979  สีเดียวกับด้าย จำนวน 1 เมตร

ขนาดสำเร็จ สูง 20 ซม. ก้น 22 ซม.ปาก 26 ซม.

 ขั้นตอนการทำ

1. ถักแฮร์พิน ขนาดความกว้าง 3 ซม. ใช้ด้ายถัก 2 เส้น (สีละ 1 เส้น)

แถบที่1 ยาว 44 ซม. จำนวน 1 เส้น

แถบที่2 ยาว 48 ซม. จำนวน 1 เส้น

แถบที่3 ยาว 50 ซม. จำนวน 1 เส้น

แถบที่4 ยาว 52 ซม. จำนวน 1 เส้น

เมื่อถักแถบแฮร์พินครบทุกเส้นแล้วใช้เข็มโครเชต์ถัก คธ ลงในห่วงทุกห่วงด้วยด้าย 2 เส้น (สีละ 1 เส้น) ถักทั้ง 2 ด้าน

2. ถักดอกโครเชต์ ถักหมด 34 ดอก (ถักด้าย 2 เส้น สีละ 1 เส้น )

2.1คล้องไหมเป็นวงกลม โซ่ 3 เป็นโซ่หลัก พ1ค 3 ครั้ง รวบห่วงพร้อมกัน (โซ่ 3 พ1ค 4 ครั้ง รวบห่วงพร้อมกัน ) ถักซ้ำใน (...) 4 ครั้ง ลดห่วงกับหลักแรก

2.2ต่อดอกตามผังลาย

เส้นที่ 1 ต่อยาว 16 ดอก             ต่อเป็นวงกลม    

เส้นที่ 2 ต่อยาว 18 ดอก            

3. นำแผ่นพลาสติกกลม ของ INOX ถัก คธ รอบแผ่นพลาสติกด้วยด้าย 2 เส้น สีละ 9 ดอก จากนั้นนำดอกมาสอยติดกันสลับสีจนครบ 18 ดอก (ต่อเป็นวงกลม)

4.กันกระเป๋านำแผ่นพลาสติกที่เป็นตารางยาว 21 ซม. มาถัก คธ ด้วย ด้าย 2 เส้น (สีละ 1 เส้น) จากนั้นถัก คธ คร่อมช่วงจนเต็มแผ่น

สายกระเป๋า

 1. นำเชือกเกลียว 2 เส้น ยาว เส้นละ 48 ซม. นำมาถัก คธ รอบเชือกเกลียว ด้วยด้าย 2 เส้น (สีละ 1 เส้น) ถักไปจนสุดเชือก)
 2. นำแผ่นพลาสติกกลม 4 อัน มาถัก คธ ด้วยด้าย 2 เส้น (สีละ 1 เส้น) ทำเป็นหูกระเป๋า

การประกอบ

 1. นำก้นกระเป๋ามาสอยติดกับแถบแฮร์พินเส้นที่ 1
 2. นำดอกโครเชต์ที่ต่อยาว 16 ดอก มาสอยติดกับแถบแฮร์พินเส้นที่ 1 จากนั้นนำแถบแฮร์พินเส้นที่ 2 มาสอยติดกับดอกโครเชต์
 3. นำห่วงพลาสติกมาสอยติดกับแถบแฮร์พินเส้นที่ 2 จากนั้น นำแถบแฮร์พินเส้นที่ 3 มาสอยติดกับ ห่วงพลาสติก
 4. นำดอกโครเชต์ยาว 18 ดอก มาสอยติดกับ แถบแฮร์พินชั้นที่ 3 จากนั้น นำแถบแฮร์พินชั้นที่ 4 มาสอยติดกับดอกโครเชต์
 5. ถัก คธ รอบปากกระเป๋า 2 แถว แล้วถัก คธ ย้อนหลัก 1 แถว

ใส่ซับใน

 1. ตัดผ้าสปันบอล ขนาด ก้นกระเป๋า 22 ซม. สูง 20 ซม. ปากกระเป๋า 26 ซม. เผื่อเย็บโดยรอบข้างละ 1 ซม.
 2. ตัดผ้ากาวกว้าง 3 ซม.ยาว 26 ซม. จำนวน 2 เส้น นำผ้ากาววางบนผ้าสปันบอลตรงปากกระเป๋า ใช้ไฟปานกลางรีดให้ผ้า 2 ชิ้นติดกัน
 3. พับผ้ากาวลงมาแล้วเย็บเป็นขอบ ปากกระเป๋าโดยรอบ
 4. นำซับในไปสอยติดกับตัวกระเป๋า
 5. ติดซับ ใส่หู และ สายกระเป๋า

 


Share :