• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ

สร้อยvintage rose

สิ่งที่ต้องใช้

  • ไหมมาดีร่า col.1054, 1119, 1035, 1183 สีละ 1 หลอด รหัส 103247
  • เข็มโครเชต์เบอร์ 8 ของ JMRA รหัส 103435
  • ลูกปัด คริสตัลของสวาร็อฟสกี้ขนาด 4 มม. สีชมพูเบอร์ 501 จำนวน 42 เม็ด รหัส 101090
  • ลูกปัดคริสตัลของสวาร็อฟสกี้ขนาด 3 มม. สีชมพูเบอร์ 209 จำนวน 58 เม็ด รหัส 101089
  • เข็มปลายแหลมเบอร์ 9
  • ตะขอสร้อยmiyuki รหัส 2411286860000

ขนาดสำเร็จ รวมตะขอยาว 29 ซม.

ขั้นตอนการถัก ร้อยไหมปักจักรเข้ากับเข็มทั้ง 4 เส้น จากนั้น ร้อยลูกปัด 4 มม. ก่อน ตามด้วยลูกปัดขนาด 3 มม.

ถักโซ่ 126 โซ่ ด้วยเข็มเบอร์ 8

แถวที่ 1 โซ่ 3 เป็นโซ่หลัก ถัก พ1ค ทุกหลัก ไปจนจบแถว พลิกกลับ

แถวที่ 2 โซ่ 1 คธ ทุกหลัก พลิกกลับ

แถวที่ 3 โซ่ 1 คธ (เลื่อนคริสตัลมา 1 เม็ด ถัก คธ พันนิ้ว 1 นิ้ว ถัก คธ 3 หลัก) ถักซ้ำใน (...) ไปจนจบแถว พลิกกลับ

แถวที่ 4 โซ่ 1 คธ ทุกหลัก ไปจนจบแถว พลิกกลับ

แถวที่ 5 โซ่ 1 ( คธ 2 หลัก เลื่อนคริสตัล 3 มม.มา 1 เม็ด ถัก คธ พันนิ้ว) ถักซ้ำใน (...) ไปจนจบแถวพลิกกลับ

แถวที่ 6 เลื่อน หลักทุกลักไปจนจบแถวพลิกกลับ

แถวที่ 7 โซ่ คธ 5 หลัก (เลื่อนคริสตัลมา 1 เม็ด คธ 8 หลัก) ถักซ้ำใน (...) ไปจนจบแถวพลิกกลับ

การใส่ตะขอ

นำตะขอมาเย็บติดกับตัวสร้อยทั้ง 2 ด้าน
ผังลาย

 


Share :