• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ

ดอกoly แมงมุม

สิ่งที่ต้องใช้

ด้ายถักโอลิมปัสemmy#40  สีบานเย็นจำนวน1กลุ่ม บาร์โคด103317

เข็มโคร์เชต์#6(1.00มม.)

ขนาดสำเร็จ1ดอก13x13ซม.

ขั้นตอนการทำ โซ่5ลหเป็นวงกลม

แถวที่1โซ่4เป็นหลักแรก พ23ครั้ง(โซ่324ครั้ง)ทำซ้ำใน(...)4ครั้งโซ่3ลหกับหลักแรก

แถวที่2โซ่4เป็นหลักแรก พ23หลัก รวบพร้อมกัน(โซ่83ค โซ่824หลัก รวบพร้อมกัน)ทำซ้ำใน(...)4ครั้ง โซ่8 3ค โซ่8ลหกับหลักแรก

แถวที่3โซ่1เป็นหลักแรก คธ หลักเดิม(โซ่9คธ หลักถัดไป)ทำซ้ำใน(...)10ครั้งโซ่9ลหกับหลักแรก

แถวที่4-6ถักตามผังลาย
ผังลาย


 


Share :