• ค้นหา

Learn ตำรางานฝีมือ
Madeira lilac
 
สิ่งที่ต้องใช้    ไหมมาดีรา 6 สี บาร์โคด103247
                     เข็มโครเชต์ #5 (1.1มม.)
ขนาดสำเร็จ    6x6 ซม.
ขั้นตอนการทำ  คล้องด้ายเป็นวงกลม (จับไหม 6เส้นถัก)
แถวที่ 1  โซ่ 3 เป็นหลักแรก พ1ค 2 ครั้ง รวบพร้อมกัน (โซ่3 พ1ค 3 ครั้ง รวบพร้อมกัน)  ทำซ้ำใน (….) 6 ครั้ง โซ่ 3 ลห กับหลักแรก
แถวที่ 2  เลื่อนห่วง 1 หลัก   โซ่ 3 เป็นหลักแรก พ1ค 2 ครั้ง รวบพร้อมกัน (โซ่ 3  พ1ค 3 ครั้ง รวบพร้อมกัน หลักเดิม โซ่ 3  พ1ค 3 ครั้ง รวบพร้อมกัน หลัก ถัดไป) ทำซ้ำใน (….) 6 ครั้ง โซ่ 3  พ1ค 3 ครั้ง รวบพร้อมกัน หลักเดิม  โซ่ 3 ลห กับหลักแรก
แถวที่ 3-7 ถักตามผังลาย
ผังลาย


Share :